Napísal 25. apríla 2017

Na ekumenickej bohoslužbe spieval zbor Chrysostomos

V sobotu 22.apríla 2017 sa na pri základoch cyrilo-metodského chrámu z 9. storočia na hrade Devín neďaleko Bratislavy konala ekumenická bohoslužba. Liturgické slávenie sprevádzal svojím spevom Katedrálny zbor Chrysostomos pod vedením Martina Škovieru. Gréckokatolícku cirkev na podujatí reprezentoval o. Rastislav Čižik z Bratislavy. Prítomní boli aj duchovní iných cirkví: Mons. M. Gavenda za Rímskokatolícku cirkev a Mgr. J. Hroboň z Evanjelickej cirkvi a.v.

Informoval: Peter Plško
Foto: Peter Plško

Kategória: Zo života eparchie