Napísal 15. marca 2019

Na Stretnutí biskupov s laikmi zastúpená aj Bratislavská eparchia

NIMNICA – V dňoch 8.-.9. marca t.r. sa v Kúpeľoch Nimnica uskutočnil štvrtý ročník podujatia – Stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi. Podujatie pod názvom „Miesto Katolíckej cirkvi v sekulárnej spoločnosti“ sa zaoberalo dvoma témami Aktuálna situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku a Pastorácia a evanjelizácia mládeže a pastorácia povolaní na Slovensku.

Na podujatí bola zastúpená aj delegácia bratislavskej eparchie na čele s vladykom Petrom Rusnákom. Eparcha tiež predniesol homíliu počas svätej omše, v ktorej upriamil pozornosť prítomných účastníkov, ktorých bolo vyše 200 na osobné povolanie každého z nás – byť kresťanom. Počas homílie, v ktorej vychádzal zo state evanjelia o povolaní mýtnika Léviho neraz vyčaril na tvárach prítomných úsmev.

Podobné stretnutia sa doteraz konali v Badíne r. 2015, v Ružomberku r. 2016 a r. 2017. Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 200 účastníkov z celého Slovenska (delegáti diecéz a eparchií, laici – vedúci katolíckych hnutí, spolkov a združení, predstavený reholí, diecézni i rehoľní kňazi), ktorí ocenili takýto spôsobom stretania sa s biskupi i medzi sebou navzájom.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie