Napísal 10. apríla 2018

Nyíregyháza má svojho prvého eparchu: baziliána Ábela Sočku

Vatikán 7. apríla (RV) Svätý Otec vymenoval za eparchiálneho biskupa Nyìregyházy v Maďarsku pátra Ábela Sočku (Szocsku) OSBM. 45-ročný niekdajší provinciál maďarských baziliánov pochádza zo Zakarpatskej Ukrajiny. Menovanie bolo oznámené v sobotu 7. apríla 2018 napoludnie. Otec Ábel doposiaľ pôsobil v spomenutej gréckokatolíckej eparchii ako apoštolský administrátor sede vacante bez biskupského charakteru, avšak s právom účasti na Rade hierarchov.

Túto radostnú správu o menovaní prvého eparchu v Nyíregyháze oznámil eparchiálnym kňazom, ktorí sa zišli v sobotu 7. apríla na biskupský úrad, hajdudorožský metropolita vladyka Fulop Kocisz, za prítomnosti miškoveckého eparchu vladyku Atanáza Orosza. Novovymenovanému eparchovi prišiel zablahoželať aj miestny rímskokatolícky biskup diecézy Debrecén-Nyíregyháza Mons. Ferenc Palánki, ako aj Mons. Nándor Bosák, emeritný biskup tejto diecézy.

 

Eparchia Nyíregyháza bola zriadená Svätým Otcom Františkom 20. marca 2015 vyčlenením z Eparchie Hajdúdorog a jej vznik súvisel s reorganizáciou Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi a jej povýšením na metropoliu sui iuris. Pri zriadení eparchie, ktorá je v sufragánnom vzťahu voči metropolii Hajdúdorog, nebol vymenovaný eparcha, ale len dočasný správca, apoštolský administrátor sede vacante, vladyka Atanáz Orosz z Miškolca.

Pri svojom vzniku, podľa Annuario Pontificio 2014, žilo v Maďarsku 326.200 gréckokatolíkov (v eparchii Hajdúdorog 270.000 a v exrcháte Miškolc 56.200). Hajdúdorožskú eparchiu zriadil pápež Piu X. 8. júna roku 1912; miškolský exrchát bol erigovaný 4. júna 1924.

O polroka po erigovaní eparchie, 31. októbra 2015, Svätý Otec František vymenoval rehoľného kňaza baziliána o. Ábela Sočku OSBM za apoštolského administrátora sede vacante nyíregyházskej eparchie, pričom o. Sočka ako apoštolský administrátor mal právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady hierarchov.

 

Životopis

Ábel Antal Sočka (Szocska) OSBM sa narodil 24. septembra 1972 v meste Vinohradiv (Nagyszölös) na Zakarpatí. Po skončení strednej školy na Ukrajine, absolvoval teologické štúdií v Budapešti na Teologickom inštitúte pre rehoľníkov. V roku 1996 vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého.

Dňa 30. septembra 2001 prijal kňazskú vysviacku v Máriapócsi. Ako rehoľný kňaz vykonával rôzne pastoračné služby v rámci baziliánskej provincie sv. Štefana v Maďarsku. V rokoch 2001-2002 pôsobil ako kaplán v Budapešti; v rokoch 2002-2004 bol rektorom mariánskeho pútnického miesta Máriapócs ktoré spravujú otcovi baziliáni .a ďalšie štyri roky (2004-2008) bol farárom vo Farnosti Budapešť-Kispesten. V roku 2008 bol zvolený za protoihumena (provinciálneho predstaveného) tamojšej baziliánskej provincie na štvorročné obdobie; v rokoch 2009-2011 bol aj farárom v Máriapócsi. V rokoch 2012-2013 pôsobil ako ekonóm exarchátu Miskolcs a následne absolvoval ročný pobyt v Monastieri  otcov baziliánov z Máriapóczu v Matawane  v USA (štát New Jersey).  V roku 2014 bol vymenovaný za generálnehgo vikára (protosynkela) exrchátu Miskolcs, kde pôsobil až do svojho menovania za apoštolského administrátora eparchie Nyíregyháza (31. október 2015).

Na mnohaja i blahaja ľita, vladyko!

Zdroj: Rádiop Vatikán, Maďarská biskupská konferencia
Foto: katoliku.hu ; Nóra Polyákné Tóth

Kategória: Zo života Cirkvi