Napísal 22. júla 2018

Odpust vo farnosti Komárno

V nedeľu 22. júla sa v gréckokatolíckej farnosti Komárno konala odpustová slávnosť. Archijerejskú liturgiu pri príležitosti Sviatku zosnutia sv. Anny slúžil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák spolu s. Petrom Sabolom.

Farnosť Komárno bola zriadená v roku 2008 vyčlenením z farnosti Nitra a patrí to protopresbyterátu Nitra-Trenčín. Nedeľné a sviatočné bohoslužby sa konajú v rímskokatolíckom kostole sv. Anny. Farnosť je síce počtom farníkov malá, ale živá. V samotnom Komárne žije niečo viac ako 200 gréckokatolíkov. Do jurisdikcie farnosti patria okrem okresu Komárno aj okresy Levice a Nové Zámky (spolu viac ako 800 gréckokatolíkov). Prvým správcom farnosti v r. 2008 bol o. Peter Komanický. Jeho krátke pôsobenie vystriedali kňazi z Bratislavy, ktorí farnosť spravujú excurrendo. V súčasnosti slávi vo farnosti nedeľné bohoslužby prevažne protosynkel o. Vladimír Skyba.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie