Napísal 29. októbra 2018

Odpustová slávnosť ku cti svätého apoštola a evanjelistu v Trnave

V nedeľu 21. októbra 2018 sa konala odpustová slávnosť v gréckokatolíckej farnosti v Trnave. Patrónom farnosti je svätý apoštol a evanjelista Lukáš, ktorého sviatok si v liturgickom kalendári pripomíname 18. októbra. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova. Duchovnú obnovu viedol páter Jozef Čunek, jezuita z Českej republiky momentálne pôsobiaci v kláštore na Svätom Hostýne. Hlavnou témou obnovy bola myšlienka „Ako žiť svoje kresťanstvo v dnešnej dobe“. Na príklade sv. Joachima a Anny priblížil poslucháčom život v manželstve a vzájomnú lásku, ktorá by mala byť hybnou silou našich skutkov, a tak aby sme svedčili tomuto svetu.

Samotná odpustová slávnosť začala archijerejskou Božskou liturgiou o 10.00 v Kostole svätej Heleny ktorú slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Vo svojej homílii sa dotkol vzájomnej spolupráce a ohľaduplnosti jedného voči druhému. Poukázal na evanjeliový príbeh boháča a Lazára. Boháč bol nevšímavý voči chudákovi, nezáležalo mu na nikom inom, iba na sebe. Vladyka vyzval veriacich, aby boli štedrí a záležalo im na dobre druhého. Poukázal na vzájomnú pomoc a na to, že mladý človek vie byť dnes veľmi empatický.

Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaniami štyroch evanjelií. Okrem vladyku Petra Rusnáka a domáceho kňaza o. Františka Fedorišina sa na slávnosti zúčastnili protosynkel bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba a väzenský duchovný o. Rastislav Firment s rodinou. Po skončení liturgických obradov sa konalo pohostenie na fare, kde okrem dobrého jedla, ktoré napiekli a pripravili miestni veriaci sa uskutočnil aj futbalový mini turnaj pre chlapcov a program šikovných rúk pre dievčatá. Zaiste aj vďaka patrónovi farnosti, svätému Lukášovi nám Boh uštedril dobré počasie, radostnú atmosféru a pekne strávený čas farského spoločenstva. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli alebo sa zúčastnili duchovnej prípravy na tento deň spoločenstva a úcty k sv. Lukášovi.

o. František Fedorišin, farár farnosti

Kategória: Zo života eparchie