Napísal 2. októbra 2019

Október 2019 – mimoriadny misijný mesiac

Cirkev na celom svete začala 1. oktoóra 2019 sláviť Mimoriadny misijný mesiac – október 2019. Jeho sláenie zvolal pápež František. Pri tejto príležitosti vytvorili misionári verbisti na tento mesiac krátke zamyslenia a obrázky s myšlienkami pápeža Františka na tému MISIA. Tieto materiáy je možné stiahnuť na internetovej stranke verbistov:

https://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/

Misionári Verbisti zároveň povzbudzujú, aby farnosti zverejnili obrázky i zamyslenia na svojich webových stránkach. Zároveň prosia, aby kňazi povzbudili im zverené farské spoločenstvo k hlbšiemu prežívaniu a väčšej senzibilite k sláveniu tohto mimoriadneho misijného mesiaca a k misiám ad gentes.

Obrázky a zamyslenia možno nájsť a šíriť aj na Facebooku a Instagrame.

Zdroj: verbisti.sk

 

Kategória: Zo života Cirkvi