Napísal 22. mája 2017

Petržalskí gréckokatolíci slávili odpust

V nedeľu 21. mája 2017 slávili petržalskí gréckokatolíci farskú odpustovú slávnosť ku cti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa – patróna farnosti. Slávnosť sa konala v Kostole Svätej rodiny, kde sa pravidelne stretávajú na bohoslužbách.

Blahoslavený Vasiľ je zaiste veľmi vhodným patrónom farnosti na najväčšom slovenskom sídlisku, určite rozumie jej radostiam i starostiam. Veď on sám pred niekoľkými desaťročiami stál pri vzniku gréckokatolíckej farnosti v stovežatej Prahe. A v neposlednom rade treba pripomenúť, že práve pred týmto kostolom v 2003 roku teraz už svätý pápež Ján Pavol II. vyhlásil hieromučeníka Vasiľa Hopka za blahoslaveného spolu s rehoľnou sestrou Zdenkou.

Na odpustovú slávnosť do farnosti zavítal bratislavský eparcha vladyka Peter, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu spolu s generálným vikárom o. Vladimírom Skybom, s donom Jánom Čverčkom SDB a s protopresbyterom o. Ľubomírom Matejovičom, ktorý je aj petržalským farárom i s diakonom o. Andrejom Škovierom. Na sv. liturgii bol prítomní aj dp. Andrej Šotník, rímskokatolícky farár Farnosti Svätej rodiny spolu s bohoslovcami Petrom Repkom, ktorý aj asistoval a Milanom Jarošom.

V homílii vladyka Peter povzbudil veriacich, aby sa naučili vidieť aj svoje chyby a hriechy, lebo len človek pokorný prosí o odpustenie a môže aj očakávať, že láskavý Nebeský Otec mu skutočne odpustí. Poukázal aj na príklad blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa, ktorý si nezakrýval nikdy oči pred realitou a to aj vtedy, keď ho to stálo veľa utrpenia. Radšej prijal utrpenie, akoby sa dal nahovoriť na zradu.

Po sv. liturgii a myrovaní, veriaci vyšli pred chrám, kde vladyka Peter posvätil ich motorové i nemotorové vozidlá (napr. aj detské kočíky). Táto posviacka áut v petržalskej farnosti sa tradične koná pri príležitosti Krištofovej nedele.

Svätý Krištof má v gréckokatolíckom kalendári sviatok 9. mája – dva dni pred sviatkom blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa a preto aj v tejto farnosti sa spájajú tieto dve slávnosti.

Po posviacke áut sa všetci prítomní stretli okolo bohato prestretých stolov v pastoračnom centre spolu so svojím eparchom Petrom a prítomnými duchovnými otcami.

Ľubomír Matejovič

Kategória: Zo života eparchie