Napísal 2. mája 2017

Posviacka nového sídla hajdudorožskej metropolie v Debrecíne

V sobotu 29. apríla sa v maďarskom Debrecíne konala slávnosť požehnania Metropolitného úradu hajdudorožskej metropolie v Debrecíne. V budove na Petőfiho námestí č. 8 bude mať odteraz sídlo aj Archieparchiálny úrad eparchie Hajdúdorog. Slávnostný obrad požehnania vykonali viacerí biskupi: ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a prímas Maďarska kardinál Péter Erdő, kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup Svjatoslav (Ševčuk), hajdudoržský metropolita Fülöp (Kocsis), miškolský eparcha Atanáz (Orosz) a apoštolský administrátor nýreghazskej eparchie o. Ábel Szocska OSBM.

Na obrade sa zúčastnili mnohí gréckokatolícki biskupi z rôznych krajín: vladyka Kurt (Burnette) ruténsky eparcha Passaicu (USA); vladyka Djura (Džudžar) apoštolský exarcha Srbska, vladyka Virgil (Bercea) eparcha Oradea Mare (Veľký Varadín) z Rumunska, vladyka Mihai (Frățilă), eparcha Bukurešťskej eparchie sv. Bazila Veľkého z Rumunska, vladyka Milan Šášik CM, eparcha mukačevský. Prítomní boli aj viacerí rímskokatolícki biskupi z Maďarska, medzi nimi Mons. Ferenc Palánki biskup diecézy Debrecen-Nyíregyháza, Mons. András Veres, biskup diecézy Győr a predseda Maďarskej biskupskej konferencie, ako aj Mons. Csaba Ternyák, jágerský arcibiskup.

Na slávnosti nechýbal ani emeritný hajdudoržský eparcha vladyka Szilárd Keresz. Medzi prítomnými hosťami boli aj predstavitelia maďarskej vlády a zástupcovia rôznych náboženských vierovyznaní z Maďarska.

Kardinál Erdő vo svojom príhovore okrem iného uviedol, že posviacka nového metropolitného sídla Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi svedčí o tom, že táto cirkev dosiahla vo svojom vývoji nový stupeň. Ako dodal, budova či organizácia však nestačí na dosiahnutie večnej hodnoty, ktorou je spása duší. To je stavba, ktorú buduje Ježiš a v ktorej chce prebývať. Kardinál vyjadril aj želanie, aby sa toto miesto stalo domovom pre Ježišovu milosrdnú lásku a aby odtiaľ vychádzala do sveta dobrá zvesť evanjelia.

Poznámka. Eparchia so sídlom v Hadjudorogu bola zriadená v r. 1912 a zahŕňala 162 farností. V marci 2015 pápež František povýšil Maďarskú gréckokatolícku cirkev na úroveň metropolie. Zároveň bola hajdudorožská eparchia povýšená na archieparchiu, miškolský exarchát na eparchiu a okrem toho bola zriadená nová eparchia so sídlom v Nyíregyháze, vyčlenením z eparchie Hajdúdorog.

Zdroj: Hajdudoržská archieparchia ; http://hd.gorogkatolikus.hu/
Spracoval: Stanislav Gábor

Kategória: Zo života Cirkvi