Napísal 26. októbra 2018

Pozvánka do Blanska (ČR)

Gréckokatolícka farnosť sv. Márie Magdalény pozýva na slávnosť ku cti sv. Paraskevy z Ikónia. Slávnosť sa bude konať v sobotu 27. októbra 2018 v drevenom kostolíku v Blansku.