Napísal 12. apríla 2017

Pozvánka na archijerejskú liturgiu s vladykom Petrom na Veľký štvrtok

Velky_stvrtok_2013Bratislavská eparchia pozýva na archijerejskú božskú liturgiu na Veľký štvrtok do Katedrály, ktorej bude predsedať bratislavský eparcha vladyka Peter. Počas liturgie vladyka posvätí myro, antimenziony a vykoná obrad umývania nôh kňazom eparchie.

Myro je vzácny voňavý olej, pripravený z tridsiatich troch vonných esencií, ktorý sa používa pri vysluhovaní sviatosti myropomazania (birmovania), ktorú vo východnom obrade udeľuje kňaz deťom hneď po sviatosti krstu.

Antimenzion je štvorcové plátno, v ktorom sú zašité ostatky svätých mučeníkov alebo svätcov a na ktorom je zobrazené uloženie Ježiša Krista do hrobu. Antimenzion je znamením dovolenia a požehnania biskupa ku konaniu posvätných úkonov v určitom chráme (alebo na určitom mieste). Svätí ho biskup na Veľký štvrtok, vkladá doň ostatky svätých, čo potvrdzuje svojím podpisom, dátumom a pečaťou.

Na záver liturgického slávenia sa bude konať obrad umývania nôh, ktorý je vyhradený vo východnej cirkvi iba biskupovi. Obrad sa koná pri čítaní perikopy z Jánovho evanjelia o umývaní nôh apoštolom pri poslednej večeri.

Liturgia sa začína o 9:00 hod.

Poznámka. Táto archijerejská liturgia, ktorú slúži archijerej so svojimi kňazmi a počas ktorej svätí myro, je prejavom jednoty kňazov s ich biskupom v jedinom a tom istom Kristovom kňazstve a službe. Na túto liturgiu sú pozvaní kňazi z rôznych častí eparchie, aby spoluslúžili s biskupom, a tak ako sú jeho pomocníkmi a radcami v každodennej službe, aby boli aj svedkami a pomocníkmi pri svätení myra. Slávenie tejto liturgie je v celej eparchii len jedno a koná sa v katedrálnom chráme na Veľký štvrtok, spravidla doobeda. Pri slávení sviatostí kresťanskej iniciácie na Veľkú sobotu sa už používa toto novoposvätené myro.

Ilustračná snímka – Umývanie nôh 

Kategória: Zo života eparchie