Napísal 3. mája 2018

Pozvánka na Biblickú súťaž

Katechetický úrad bratislavskej eparchie pozýva deti z farností eparchii na eparchiálne kolo Biblickej súťaže. Bude sa konať na Eparchiálnom úrade v Bratislave, v sobotu 5. mája o 12.00 hod.

Súťaže je určená pre deti prvého stupňa základnej školy. Súťaží sa v dvoch kategóriách:
kategória A. (1.-2. ročník);
kategória B. (3.-4. ročník).

Cieľom súťaže je výchova detí k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Predmetom súťaže v A. kategórii je všeobecný prehľad základných udalostí z Biblie v rozsahu učebníc NV/N pre 1. a 2. ročníka ZŠ – podľa nových osnov.

Predmetom kategórie B. je Evanjelium podľa Marka.

Bližšie informácie možno získať u o. Františka Fedorišina, farára Gréckokatolíckej farnosti Trnava, alebo na miestnych gréckokatolíckych farských úradoch.