Napísal 4. júla 2018

Pozvánka na cyrilometodský odpust do Trenčína

Gréckokatolícka farnosť Trenčín pozýva na odpustovú slávnosť ku cti sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, patrónov farnosti, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. júla 2018.

Program:

10:30 hod.: archijerejská sv. liturgia v rozostavanej cerkvi sv. Cyrila a Metoda (ul. 1. mája), v prípade nepriaznivého počasia v kaplnke sv. Anny v Trenčíne

Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

Po liturgii: – Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi a myrovanie (sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií bude resp. nebude podľa okolností).

– spoločný farský odpustový obed v penzióne

Informoval: o. Igor Cingeľ
Foto: Odpust 2017