Napísal 17. februára 2015

Pozvánka na Ekumenický modlitebný večer

Pozývame Vás na Ekumenický modlitebný večer, na ktorom vystúpi Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčaka. Uskutoční sa v nedeľu, 22. februára v evanjelickom Veľkom kostole na Panenskej ul. Hlavným organizátorom je Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi A.V. Bratislava – Staré Mesto.

Podujatie nesie názov: „Cestou pokánia k úcte k človeku a skutkom lásky“.

CZ BA SM ek.modl.vecer 15 plagat

Informoval: Ladislav Sabolčák

Kategória: Uncategorized