Napísal 7. novembra 2018

Pozvánka na kňazskú vysviacku

Gréckokatolícky eparchiálny úrad oznamuje, že absolvent Pápežského teologického inštitútu v Trumau, diakon Mgr. Jozef Durkot bude vkladaním rúk vladyku Petra Rusnáka rukopoložený na presbytera. Kňazská vysviacka sa bude konať  v sobotu 24. novembra 2018 v Katedrálnom chráme v Bratislave.
Informoval: Eparchiálny úrad
Kategória: Pozvánky