Napísal 6. apríla 2017

Pozvánka na Kvetný víkend 2017

Bratislavská eparchia pozýva na Kvetný víkend 2017, ktorý sa bude konať, ako zvyčajne, na dvoch miestach. Pre mládež zo stredného Slovenska bude stretnutie s vladykom Petrom v Banskej Bystrici; pre mládež zo západného Slovenska v Bratislave. Kvetný víkend sa koná pri príležitosti 32. svetového dňa mládeže, ktorý sa slávi na eparchiálnej (diecéznej) úrovni. Témou tohtoročného dňa mládeže sú slová z Chválospevu Magnificat: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49).

Stretnutia vladyku Petra Rusnáka s mládežou

Sobota, 8. apríla 2017 (Lazarova sobota)
Marianka (pútnické miesto pri Bratislave)

10:00 h. Modlitba krížovej cesty v areáli pútnického miesta Marianka
11:00 Katechéza vladyku v Bazilike Narodenia Panny Márie
Agapé

Nedeľa, 9.apríla 2017 (Kvetná nedeľa)
Banská Bystrica
Program:
Chrám sv. Alžbety (Dolná 49)
10.30 h. archijerejská sv. liturgia
12:30 Spoločný obed
13:00 –14:00 Program pre mladých. Stretnutie s vladykom