Napísal 27. novembra 2017

Pozvánka na odpust do Nového Mesta nad Váhom

altGréckokatolícka farnosť Trenčín, filiálka Nové Mesto nad Váhom Vás pozýva na odpustovú slávnosť ku cti sv. apoštola Andreja Prvopovolaného.

Program odpustu (kaplnka sv. Ondreja, Nové Mesto nad Váhom): 

ŠTVRTOK – 30. novembra 2017 (chrámový sviatok sv. apoštola Andreja)
16:30 – vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď)
17:00 – sv. liturgia (slovenská)

SOBOTA – 2. decembra 2017
15:30 – vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď)
16:00 – sv. liturgia (cirkevnoslovanská), krátke agapé
17:30 – veľká večiereň s lítiou (slovenská)

NEDEĽA – 3. decembra 2017
10:30 – odpustová svätá liturgia s myrovaním a sprievodom okolo kaplnky
Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude novokňaz bratislavskej eparchie o. Andrej Škoviera z Bratislavy

Po skončení liturgie bude nasledovať spoločný odpustový obed.

Tešia sa na Vás gréckokatolíci z Nového Mesta nad Váhom a jeho okolia

Informoval: o. Igor Cingeľ, farár Trenčín