Napísal 9. mája 2018

Pozvánka na odpust do Petržalky spojený s posviackou áut (Krištofova nedeľa)

hopkoGréckokatolícka farnosť blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka v Bratislave-Petržalke pozýva na farský odpust pri príležitosti sviatku patróna farnosti, spojený s posviackou áut.

Odpustová slávnosť sa bude konať v Kostole Svätej rodiny v nedeľu 13. mája 2018 poobede o 15:30 h. Slávnostnú sv. liturgiu, bude slúžiť generálny vikár o. Vladimír Skyba.

Posviacka áut pristavených pri kostole bude po sv. liturgii.

Blahoslavený Vasiľ pros Boha za nás!

Informoval: o. Ľubomír Matejovič, farár, protopresbyter