Napísal 10. októbra 2017

Pozvánka na odpust do Trnavy

1018lukasevanjelistaGréckokatolícka farnosť sv. Lukáša v Trnave pozýva na odpustovú slávnosť ku cti svojho patróna, svätého apoštola a evanjelistu Lukáša, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. októbra 2017. Sviatok sv. evanjelistu Lukáša sa v liturgickom kalendári slávi 18. októbra.

Slávnostná archijerejská liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorej bude predsedať bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, bude v Chráme sv. Heleny o 10.00 hod. Spevom ju bude sprevádzať Katedrálny zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy. Po liturgii bude myrovanie a tradičný sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií.

V predvečer odpustovej slávnosti  (v sobotu) bude tiež v Chráme sv. Heleny o 17:30 h. veľká večiereň. Veriaci tiež budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti pokánia a zmierenia.

Informoval: o. František Fedorišin, Trnava