Napísal 21. augusta 2018

Pozvánka na odpust k bl. Metodovi v Michalovciach

Otcovia redemptoristi pozývajú na odpustovú slávnosť  k blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi do Michaloviec.