Napísal 12. septembra 2018

Pozvánka na odpustovú slávnosť do katedrály

DSC_4851Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. Odpust sa bude konať v nedeľu, 16. septembra 2018.

Program odpustovej slávnosti bude ako každú nedeľu, t.j. budú dve sv. liturgie.

Bohoslužby začínajú utierňou o 8.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. O 9:00 bude sv. liturgia (cirkevnoslovanská). Archijerejská liturgia bude o 10.30 h. (v slovenskom jazyku), po ktorej bude sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií a následne spoločné agapé. Hosťom a slávnostným kazateľom na tejto liturgii bude parmský eparcha z USA vladyka Milan Lach SJ.

Na sv. liturgii o 10.30 budú prítomní aj členovia Rádu hrobu sv. Lazára v Jeruzaleme, čo bude spojené aj s udelením vyznamenaní.

V tento deň, ako každú nedeľu, bude aj večiereň (slovenská) poobede o 17:00 h.

Ikona s relikviami svätého Kríža Pánovho

Počas odpustovej slávnosti budú v strede chrámu vystavené k verejnej úcte aj pravé relikvie sv. Kríža. Sú  vložené v spodnej časti dreveného rámu ručne písanej ikony Ukrižovania Nášho Pána Ježiša Krista.

Ikona bola predstavená počas odpustovej slávnosti Sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom v septembri r. 2008. K verejnej úcte býva vystavená každý rok na chrámový sviatok (14. septembra) ako aj počas svätej štyridsiatnice na krížupoklonnú nedeľu.

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme!

Zdroj: Stauros 18/2018

Kategória: Zo života eparchie