Napísal 31. mája 2017

Pozvánka na odpustovú slávnosť v prešovskom seminári

Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča v Prešove pozýva na odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice, ktorej je zasvätená kaplnka seminára. Odpustová slávnosť sa koná v pondelok, 5. júna.

Program:

9:00 Akatist k Svätému Duchu
9:40 Duchovné pásmo bohoslovcov

10:00 Archijerejská sv. liturgia s myrovaním; Hlavný slúžiteľ: prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ

Viac informácií nájdete na webovej stránke seminára www.gojdic.sk a na plagáte.
Informoval: Ondrej Miškovič