Napísal 27. novembra 2018

Pozvánka na ondrejský odpust do Nového Mesta nad Váhom

altPozvánka na odpust do Nového Mesta nad Váhom

Gréckokatolícka farnosť Trenčín, filiálka Nové Mesto nad Váhom Vás pozýva na odpustovú slávnosť ku cti sv. apoštola Andreja Prvopovolaného.

Program odpustu (kaplnka sv. Ondreja, Nové Mesto nad Váhom):

PIATOK – 30. novembra 2018 (chrámový sviatok sv. apoštola Andreja)
16:30 – vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď)
17:00 – sv. liturgia (slovenská); po sv. liturgii bude možnosť uctiť si relikvie (mošči) sv. apoštola Andreja
kazateľom bude o. Irenej Ciutti, rímskokatolícky farár v Hrachovišti 

SOBOTA – 1. decembra 2018
15:30 – vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď)
16:00 – sv. liturgia (cirkevnoslovanská), krátke agapé
17:30 – veľká večiereň s lítiou (slovenská)

NEDEĽA – 2. decembra 2018
10:30 – odpustová svätá liturgia s myrovaním a sprievodom okolo kaplnky
Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude novokňaz bratislavskej eparchie o. Jozef Durkot z Bratislavy 

Po skončení liturgie bude nasledovať spoločný odpustový obed.

Tešia sa na Vás gréckokatolíci z Nového Mesta nad Váhom a jeho okolia

Informoval: o. Igor Cingeľ, farár Trenčín

 

 

Kategória: Zo života Cirkvi