Napísal 22. júla 2017

Pozvánka na liturgiu s vladykom Cyrilom Vasiľom na Skalke pri Trenčíne

V sobotu 22. júla v nedeľu 23. júla 2017 sa bude konať výročná púť na Skalku pri Trenčíne, pútnické miesto nitrianskej diecézy.

V rámci programu púte bude aj gréckokatolícka sv. liturgia:

V sobotu 22. júla 2017 o 21:00 h. (v cirkevnoslovanskom jazyku) na Starej Skalke – v jaskyni; hlavný slúžiteľ: vladyka Cyril Vasiľ SJ z Ríma.

V nedeľu 23. júla 2017 na svätej omši bude hlavným celebrantom a kazateľom arcibiskup Cyriľ Vasiľ SJ.

PLAGÁT PÚTE : http://putnickemiestoskalka.sk/wp-content/uploads/2017/06/put2017.pdf

Srdečne pozývajú gréckokatolíci z Trenčína a okolia.

Informoval: o. Igor Cingeľ