Vladyka Milan pozýva mladých gréckokatolíkov na SDM do Lisabonu