Napísal 21. novembra 2017

Primičná liturgia o. Andreja Škovieru

V sobotu, 18. novembra slúžil novokňaz o. Andrej Škoviera svoju primičnú sv. liturgiu v Katedrále Povýšenia svätého Kríža. Slávnostným kazateľom pri tejto slávnosti bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ z Ríma. Vo svojej homílii poukázal na vznešenosť kňazského povolania, prostredníctvom ktorého sú nám sprostredkované božie milosti a sviatosti. Cestu ku kňazstvu prirovnal k rieke, ktorá je niekedy priamočiara, inokedy zas má mnohé meandre a zákruty. Spomenul aj svoje osobné priateľstvo s novokňazom a pripomenul aj kňazský vzor novokňazovho dedka, dnes už nebohého o. Jána Škovieru.

Na záver liturgie, ktorú svojím spevom sprevádzal Katedrálny zbor Chrysostomos, pod vedením novokňazovho uja, Martina Škovieru, udelil novokňaz svoje novokňazské požehnanie. Slávnosť sa konala za hojnej účasti Božieho ľudu i kňazov, a to nielen z bratislavskej eparchie, ale aj z ostatných dvoch eparchií (prešovskej a košickej). Prítomní boli aj gréckokatolícki kňazi z Medzinárodného teologického inštitútu z rakúskeho Trumau. Slávnostnú atmosféru napokon uzavrelo bratské spoločné agapé v priestoroch Eparchiálneho úradu.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie