Napísal 29. októbra 2018

Rozpis slovenských gréckokatolíckych bohoslužieb vo Viedni

Slovenská gréckokatolícka misia vo Viedni informuje o poriadku bohoslužieb vo Viedni, v Chráme sv. Barbory na ul. Postgasse 8- 12.

Bohoslužby (sv. liturgie) sa slúžia v nedeľu o 14:00 h., konkrétne v tieto nedele:

21. októbra 2018

11. novembra 2018

25. novembra 2018

9. decembra 2018

23. decembra 2018

Kontakt:

o. Juraj Terek Mobil: + 43 664 458 6625

poddiakon: Michal Vadrna: + 421 950 311 031