Napísal 19. júla 2018

V Šaštíne začal 8. ročník LET-ky

V starobylom kláštore Paulínov na známom mariánskom pútnickom mieste v dedinke Šaštín na Záhorí začal včera (v nedeľu 15. júla t.r.) ôsmy ročník letného tábora bratislavskej eparchie (LET 2018).

Vyše osemdesiat detí a mladých ľudí z jednotlivých farností bratislavskej eparchie, roztrúsených po celom západnom a strednom Slovensku, má opäť po roku možnosť prežiť týždeň naplnený bohatým duchovným a športovým programom.

Témou tohtoročného tábora sú slová z Jánovho evanjelia: „Aby ste sa aj vy navzájom milovali, ako som ja miloval vás“,“ (Jn 13 ,34) a 22 „aby boli jedno, ako sme my jedno“ (Jn 17,22).

Tábor prebieha pod vedením gréckokatolíckych kňazov o. Igora Cingeľa z Trenčína, o. Mariána Sabola z Telgártu, o. Rastislava Čižika z Bratislavy ako aj skúsených animátorov i bohoslovcov bratislavskej eparchie diakona Jožka Durkota a Michala Janočka. Tábor navštívi aj bratislavský eparcha vladyka Peter (Rusnák), aby pre deti slávil svätú liturgiu a spolu s nimi zdieľal tento prázdninový čas.

Súčasťou táborového programu je každodenná modlitba, slávenie sv. liturgie, katechéza, práca s Božím slovom, ako aj rôzne športové a spoločenské hry či voľnočasové aktivity. Tábor je príležitosťou zmysluplne prežiť prázdninový čas, posilniť a prehĺbiť gréckokatolícku identitu a lásku k východnému obradu a tiež spoznať rovesníkov z iných farností.

Igor Cingeľ, nitriansko-trenčiansky protopresbyter

Kategória: Zo života Cirkvi