Napísal 9. mája 2017

Sestry služobnice si pripomenuli dve vzácne výročia

Dňa 8. mája 2017 si Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku pripomenula 125. výročie jej založenia na západnej Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovincie Svätého Ducha na Slovensku. Oslava jubileí sa konala v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa za účasti štyroch biskupov, asi 40 kňazov, generálnej predstavenej Terezy z Ríma, primátorky mesta Prešov, sestier z Ukrajiny, Poľska a Srbska ako aj početných veriacich z rodín sestier, priateľov a dobrodincov.

Svätej Božskej liturgii predsedal košický eparchiálny biskup Milan Chautur, ktorú slúžil spolu s bratislavským eparchiálnym biskupom Petrom Rusnákom, ktorý bol kazateľom, pomocným prešovským biskupom Milanom Lachom a emeritným biskupom Jánom Eugenom Kočišom. V homílii vladyka Peter pripomenul, že sestry sa majú s láskou a v pokore obetovať až do krajnosti, teda byť ako soľ, ktorá sa v jedle úplne stratí – rozpustí, ale dáva mu chuť.

Sestry si počas liturgie obnovili svoje rehoľné sľuby a po jej skončení sa všetkým prihovorila sestra Petra Sičáková, provinciálna predstavená. Slávnostné agapé sa konalo v prešovskom seminári. Pred liturgiou sestry priblížili prítomným históriu vzniku a pôsobenie sestier medzi božím ľudom počas 125 rokov existencie.

Kongregáciu na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky v roku 1892 založili bazilián o. Jeremiáš Lomnický, o. Cyril Selecký a prvá sestra služobnica blahoslavená Jozafata Michaela Hordaševská (blahorečil ju pápež Ján Pavol II. v Ľvove 27. júna 2001). Božie dielo sa rýchlo rozrástlo a už o niekoľko rokov sestry odchádzali na misie za hranice Ukrajiny. Na Slovensko do Prešova prišli 10. septembra 1928 na pozvanie blahoslaveného vladyku Pavla Petra Gojdiča, aby tu cez apoštolskú prácu žili charizmu Kongregácie. Odvtedy sa venujú školskej a farskej katechizácii, starostlivosti o chorých a starých ľudí a o krásu Božích chrámov. Heslom kongregácie je: Sláva Bohu, česť Márii, nám pokoj. V súčasnosti sestry pôsobia na 8 miestach, prevažne, na východnom Slovensku. Od augusta 2014 pôsobia sestry služobnice aj v bratislavskej eparchii, kde vedú materskú školu bl. Tarzície v Trenčíne.

Zdroj: sr. Regina SNPM / grkatpo.sk
Ilustračná snímka

Kategória: Zo života Cirkvi