Napísal 22. júla 2018

Skončil 8. ročník LET-ky

V Šastíne, v starobylom kláštore Paulínov, ktorého súčasťou je aj bazilika Sedembolestnej Panny Márie, sa konal v poradí už ôsmy ročník LETky (Letného eparchiálneho tábora Bratislavskej eparchie). Na tábore sa zúčastnilo vyše 80 detí, pre ktorých skupina animátorov pripravila program plný nielen športových aktivít a večernej zábavy, ale aj diskusií na tému Láska, Boh a jednota.

Nemalou pomocou im boli účastníci staršej vekovej kategórie, ktorí sa aktívne zapájali do práce s mladšími ako pomocní animátori a postupne preberajú animátorskú štafetu. Nádherným zážitkom bolo slávenie najsvätejšej eucharistie spolu s vladykom Petrom pri hlavnom oltári baziliky. Veľká vďaka patrí našim skúseným animátorom: Lenke, Júlii, Marianne, Michalovi, Davidovi, Jakubovi, Matejovi, Adamovi.

Veríme, že sa v takomto hojnom počte zídeme aj o rok.

o. diakon Jozef

Kategória: Zo života Cirkvi