Napísal 11. augusta 2017

Slovenského biskupa uvítali v americkej eparchii Parma, kde chce budovať jednotu

Slovak Bishop Milan Lach smiles alongside Archbishop Christophe Pierre, apostolic nuncio to the United States, during a Divine Liturgy July 21 at the Cathedral of St. John the Baptist in Parma, Ohio. Bishop Lach was welcomed as the new apostolic administrator of the Byzantine Catholic Eparchy of Parma. (CNS photo/Laura Leraci, Horizons Newspaper) See PARMA-EPARCHY-LACH July 31, 2017.

© Laura Leraci, Catholic News Service

PARMA, Ohio (CNS) – Slovenský biskup Milan Lach prevzal svoj nový úrad apoštolského administrátora byzantskej katolíckej (t.j. gréckokatolíckej) eparchie Parma. Jeho zámerom je povzbudzovať a zjednocovať gréckokatolíkov eparchie vo viere.

Duchovenstvo a veriaci eparchie privítali Biskupa Lacha pri slávnostnej božskej liturgii 21. júla t.r.

Tento 43-ročný jezuita doteraz pôsobil ako pomocný biskup prešovskej archieparchie na Slovensku, až do svojho menovania 24. júna t.r. Milan Lach bol na kňaza vysvätený v r. 2001 a na biskupa v r. 2013 a je prvým v Európe narodeným biskupom ustanoveným pre eparchiu Parma od jej vzniku r. 1969. Zároveň je druhým biskupom z Európy, ktorý bol v tomto roku menovaný do USA.

Ukrajinský gréckokatolícky biskup Benedikt Aleksijčuk, bývalý pomocný biskup ľvovskej archieparchie na Ukrajine, bol vymenovaný za hlavu ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie v Chicagu v apríli t.r.

Vatikánsky dekrét o menovaní biskupa Lacha za apoštolského administrátora eparchie Parma prečítal apoštolský nuncius v Spojených štátoch amerických arcibiskup Christophe Pierre počas liturgie slávenej v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Parme, 21. júla. Hlavný slúžiteľom liturgie bol gréckokatolícky arcibiskup metropolita William C. Skurla z Pittsburghu, ktorý bol predchodcom biskupa Lacha na poste apoštolského administrátora eparchie uplynulých 14 mesiacov.

Keď arcibiskup Pierre predstavil biskupa Lacha, vyše 300-členné liturgické zhromaždenie odpovedalo „standing ovation“ a spevom tradičného východného spevu Na mnohaja ľita, vladyko (God grant you many years).

„Budete sa tešiť z jeho prítomnosti“, povedal nuncius zhromaždeniu. „Biskup je tu na to, aby slúžil ľudu, aby bol s ľuďmi“. Citujúc slová pápeža Františka, ďalej uviedol, že úlohou biskupov a kňazov je, aby viedli ľud viedli vpredu, aby ho tlačili zozadu, a aby boli uprostred medzi ľuďmi.“

Arcibiskup Pierre v interview poskytnutom po liturgii, takto komentoval prínos európskych biskupov, ktorý môžu priniesť pre Cirkev v USA.

„Vždy je dobré, ak príde niekto, kto má odlišnú skúsenosť. Rozmanitosť, čo platí zvlášť o tých ľuďoch, ktorí boli poslaní, ktorí boli vybraní pre svoju schopnosť adaptovať sa z jednej krajiny na druhú, ale aj pre ich kvality“, uviedol nuncius pre eparchiálne noviny Horizons (Horizonty).

„Je to vždy znak, a zvlášť dnes, keď je tendencia stavať isté múry… že Cirkev je vždy otvorená. A myslím si, že je to výzva pre Cirkev zostať tým, čím vždy bola – univerzálnou,“ pokračoval arcibiskup.

Povedal tiež, že podľa neho biskupi z iných krajín „boli tiež poslaní preto, aby nám pomohli nestratiť misionársky rozmer, pretože Cirkev, ktorá nie je misionárskou, nie je Cirkvou“.

Menovanie pritiahlo medzinárodnú pozornosť. Tisíce ľudí sa pripojilo na facebookovú stránku eparchie, aby mohli sledovať živé vysielanie liturgie 21. júla. Facebook koncom dňa uviedol, že video malo približne 19.000 zhliadnutí, pričom mnohí to pozerali práve zo Slovenska.

Na slávnosť do Parmy pricestoval aj vladyka Peter Rusnák z Bratislavy, ako aj niekoľko slovenských kňazov; liturgiu spoluslúžil aj emeritný eparcha Parmy biskup John M. Kudrick; byzantský katolícky biskup John S. Pazak z Eparchie Ochrany Presvätej Bohorodičky z Phoenixu a rumunský katolícky biskup John Michael M. Botean z St. George in Canton, štát Ohio. Na liturgii sa zúčastnilo viac ako 70 kňazov, vrátane troch pravoslávnych kňazov a členov reholí.

Arcibiskup Skurla vo svojej homílii uviedol, že pri založení Gréckokatolíckej (Byzantskej katolíckej) cirkvi v USA stáli európski biskupi, kňazi a veriaci.

„Začínali s nadšením … z ničoho“ , uviedol arcibiskup. Postavili cerkvi, ktoré užívame dodnes.“ Vyzval tiež veriacich, aby boli voči biskupovi Lachovi „ústretoví“ , aby si mohol zvyknúť na život v Spojených štátoch. „Modlíme sa, aby obdobie jeho pôsobenia prinieslo ovocie“, uviedol arcibiskup.

Počas recepcie, ktorá po liturgii nasledovala vo farskej sále, veľký zástup ľudí stál v rade, aby si mohli potriasť ruku s biskupom Lachom, prehodiť s ním pár slov a odfotiť sa s ním.

V interview po liturgii, arcibiskup Skura charakterizoval menovanie biskupa Lacha ako rozhodnutie pápeža „zdieľať trochu jezuitskej charizmy s eparchiou Parmou“ a „znovu ju prepojiť s cirkvou v Európe, na Slovensku a tiež aby tu bol niekto, kto môže chodiť na stretnutia konané v Európe“, čo ako povedal, bol „dobrý plán“.

Slovensko je „veľmi duchovnou krajinou“, a toto menovanie môže tiež napomôcť zdieľať toto duchovné bohatstvo a priniesť „obnovu“ eparchie, povedal.

V telefonickom interview (v taliančine) poskytnutom päť dní po svojom menovaní, biskup Lach uviedol, že chce povzbudzovať a zjednocovať gréckokatolíkov eparchie vo viere. Hoci ho menovanie prekvapilo, túži plniť Božiu vôľu.

Dodal tiež, že ako jezuita bol 18 rokov formovaný k tomu, aby šiel všade tam, kde ho pápež pošle.

Biskup Lach v interview uviedol, že si je vedomí toho, že niektorí ľudia sú možno skeptickí ohľadom jeho vymenovania, pretože pravdepodobne očakávali niekoho spomedzi amerického duchovenstva.

„Sme jedna Cirkev“, uviedol. „Cirkev nie je inštitúciou národností. Sme predovšetkým bratia a sestry v Ježišovi Kristovi. V Kristovi, ako hovorí sv. Pavol, už niet ani Gréka, ani Žida, pretože všetci sme zjednotení v Kristovi.“

„Existujú ľudia, ktorí by chceli vytvárať rozdelenia. Neprichádzam, aby som robil rozdiely… Prichádzam skôr preto, aby som zjednocoval všetkých ako pastier, ako otec“, povedal vladyka Milan.

Biskup Lach opísal svoj pastoračný prístup ako „ľudský, blízky ľuďom“.

„Som človek, ktorý predtým, ako urobí nejaké rozhodnutie, bude načúvať, modliť sa, uvažovať a snáď až potom navrhne riešenie. Veci možno nepôjdu rýchlo, ale najprv sa chcem oboznámiť so skutočnou situáciou“, povedal.

„Som presvedčený o tom, že kresťanský život a viera sa prežívajú vo farnosti a predovšetkým v rodinách, v ich každodennom živote“ povedal a dodal, že viera, rodina manželstvo „sú vystavené silným útokom“.

„Útok na život je pre hanbou pre kresťanov“, uviedol. „Tento nevinný život od počatia, je ohrozovaný až do konca života cez eutanáziu… čo je nedôstojné pre ľudskú bytosť.“

Ďalej uviedol, že si uvedomuje osobitnosti „americkej kultúry zdôrazňujúcej slobodu“ a dodal, že úlohou Cirkvi v danej kultúre je „spolupracovať s každým, ba dokonca aj s tými, ktorí nás možno nenávidia.“

V tejto dobe globalizácie je dnes potrebná nádej a povzbudenie vo viere, ako v Spojených štátoch, tak aj v Európe, uviedol.

Ďalej povedal, že nie je natoľko cudzincom, ako by si mohli niektorí myslieť. Jeho pradedo z matkinej strany emigroval do Spojených štátov a jeho starý otec sa narodil a bol pokrstený v Oglesby, štát Illinois, na dnešnom území eparchie Parma, ktorú tvorí 12 štátov. Vladyka Milan navštívil pred svojím menovaním Spojené štáty americké dvakrát. Hovorí po anglicky a dúfa, že časom sa jeho angličtina ešte zlepší.

V osobnom interview poskytnutom v angličtine 23. júla, biskup Lach zopakoval, že jeho cieľom je „byť pozorný, načúvať.“ Povedal, že je „otvorený akýmkoľvek návrhom“, ktoré pomôžu veriacim eparchie priblížiť sa k Bohu.

Jeho „hlavným zámerom“ je byť nablízku kňazom eparchie, ako aj rodinám tých kňazov, ktorí sú ženatí, „vo všetkých ich potrebách, otázkach, výzvach atď.“ uviedol.

Biskup ďalej povedal, že by chcel vytvoriť „dobré podmienky“ pre kňazov, „aby mohli ohlasovať evanjelium, aby boli skutočnými pastoračnými kňazmi, pastiermi, aby boli skutočne otcami“. Záležitosti súvisiace s managementom a financiami, ktoré môžu mať na starosti laici, sú vzhľadom na kňazstvo sekundárne, povedal.

Aj keď biskup Lach sa domnieva, že sa potrebuje naučiť viac o americkej kultúre, podľa neho „ľudské srdce je všade rovnaké“.

Laura Leraci je editorkou časopisu eparchie Parma Horizons
Preklad Stanislav Gábor
Foto: David Bratnick /Horizons

Kategória: Zo života Cirkvi