Napísal 20. júla 2017

Spomienková slávnosť v Ilave

V Ilavskej väznici sa v sobotu 15. júla 2017 konala tradičná spomienková slávnosť, venovaná pamiatke nespravodlivo väznených komunistickým režimom, osobitne prešovskému gréckokatolíckemu biskupovi bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi pri príležitosti 129. výročia jeho narodenia a 57. výročia jeho úmrtia.

Súčasťou programu bola gréckokatolícka svätá liturgia vo Farskom kostole Všetkých svätých, ktorú slávil trenčiansky protopresybter, o. Igor Cingeľ. Po liturgii nasledovala pietna spomienka a panychída pri pamätných tabuliach pred väznicou. Následne si prítomní prezreli podzemia kostola a väzenských exponátov Mestského múzea.

Ako prejav vďačnosti za dlhoročnú spoluprácu pri týchto spomienkových slávnostiach, venovaných osobitne spomienke na bl. Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopka, darovala trenčianska farnosť ikonu týchto našich blahoslavených Konfederácii politických väzňov Slovenska.

-ic-
Kategória: Zo života Cirkvi