Napísal 9. apríla 2017

Stretnutie mládeže s vladykom v Marianke

Na Lazarovu sobotu (8. apríla 2016) sa v Marianke pri Bratislave konalo stretnutie mládeže s vladykom Petrom v rámci slávenia 32. svetového dňa mládeže. Program stretnutia, za hojnej účasti mladých i rodín s deťmi z Bratislavy a Trnavy, začal modlitbou krízovej cesty v areáli pútnického miesta. Pokračoval v kaplnke Exercičného domu bratov tešiteľov modlitbou šiestej hodinky a katechézou vladyku. V nej eparcha vychádzal z evanjelia o vzkriesení Lazara a zdôraznil, že Božie slovo nie je ako ľudské. Božie slovo totiž má moc oživovať. Stretnutie sa skončilo bratským agapé. Stretnutie pre deti a mládež z farností stredného Slovenka sa koná v nedeľu, 9. apríla v Banskej Bystrici.

-sg-

Kategória: Zo života Cirkvi