Napísal 7. decembra 2016

Stretnutie so sv. Mikulášom v katedrále

dsc_0742
Na sviatok sv. Mikuláša zavítal do Katedrály Povýšenia svätého Kríža sv. Mikuláš, aby sa stretol s deťmi z farnosti pôsobiacej pri katedrále. Mnohé z nich prišli spolu so svojimi rodičmi na sv. liturgiu, ktorú slúžil bratislavský eparcha vladyka Peter. Ako v homílii zdôraznil, sv. Mikuláš stojí akoby na vrchole rebríčka svätcov, a to preto, lebo rád rozdával ľudom okolo seba. Práve táto jeho štedrosť je potvrdením starej pravdy, že radosť rozdávaním rastie. Ak sme teda smutní, pýtajme sa sami seba, či sme niekomu dnes urobili radosť.

Po liturgii prišiel medzi deti sv. Mikuláš aj v sprievode anjela. Deti si pripravili básničky, pesničky aj iné umelecké kúsky, ktoré predniesli, ba zaznela aj Ave Maria na husliach. Zaznela aj tradičná pieseň O kto, kto Nikolaja ľubiť.

Pred tým, než sa rozdávali darčeky, sa deťom prihovoril vladyka Peter a predstavil malé prekvapenie. V malej fľaštičke sa totiž v katedrále uchováva olej, ktorý vyteká z ostatkov sv. Mikuláša v meste Bari, kde je pochovaný. Následne mali všetci možnosť bozkom si uctiť tento posvätný olej.

Deti odchádzali domov natešené a odnášali si sladké darčeky.

Kategória: Zo života eparchie