Napísal 11. apríla 2017

Stretnutie vladyku s mládežou v Banskej Bystrici

Na pôde gréckokatolíckej farnosti Banská Bystrica v Kvetnú nedeľu 9. apríla tohto roku sa konalo stretnutie detí a mládeže banskobystrického presbyterátu s bratislavským eparchom Petrom Rusnákom pri príležitosti Svetového dňa mládeže 2017.

Na archijerejskej liturgii o 10:30 h. v Kostole svätej Alžbety v Banskej Bystrici, kde gréckokatolíci slávia bohoslužby už od roku 2003, sa zúčastnilo vyše osemdesiat detí a mládeže, pričom veľká časť z nich prišla z okolitých gréckokatolíckych farností Brezno, Šumiac, Telgárt a Zvolen. Do Banskej Bystrice zavítalo aj niekoľko mladých gréckokatolíkov z východného Slovenska, ktorí študujú a aktívne sa zúčastňujú na živote gréckokatolíckej farnosti v Trnave. Božskú liturgiu hudobne sprevádzali deti a mládež z Banskej Bystrice.

S vladykom Petrom pri archijerejskej liturgii koncelebrovali otcovia Peter Sabol z Bratislavy, Marián Sabol z Telgártu a Ján Krupa z Banskej Bystrice. V homílii vladyka Peter kládol prítomným na srdce, že nestačí byť len informovaným kresťanom, ale veriacim, ktorý v spoločenstve s ostatnými veriacimi pestuje osobný vzťah s trojjediným Bohom.

Po bohoslužbe deti a mládež absolovali spoločný obed s vladykom a duchovnými otcami. Po ňom nasledoval duchovno-umelecký program, ktorý hudobne a dramaticky sprevádzal umelecký akordeonista Ján Gonda z Banskej Bystrice a mladí z Telgártu. Nechýbala krátka katechéza vladyku Petra a spoločné prednášanie Ježišovej modlitby.

Ján Krupa