Napísal 8. januára 2018

Svätenie vody v obci Šumiac – up date

Jordánske svätenie vody v obci Šumiac

Na sviatok Bohozjavenia  (6. januára 2018) sa vo farnosti Šumiac na Horehroní konalo tradičné svätenie Jordánskej vody. Po sv. liturgii, ktorú v miestom Chráme Nanebovstúpenia Pána slúžil miestny farár o. František Takáč, sa zhromaždení veriaci odobrali v procesii s krížom, zástavami a ikonou sviatku k prameňu potoka Teplica v obci rozprestierajúcej sa pod Kráľovou hoľou.

Podľa slov miestneho farára, tento zvyk svätiť vodu na potoku sa na Šumiaci zachováva už viac ako jedno storočie. Ako dodáva, ľudia spomínajú, že tento potok v minulosti nikdy nezamŕzal, ba ani vtedy, keď boli mrazy – 20 ºC.

Obrad svätenia vody vykonal miestny farár, o. František Takáč. Počas obradu predniesol prosby za posvätenie vody, aby priniesla duchovný úžitok a uzdravenie tela i duše všetkým, ktorí z nej budú požívať. Následne predniesol modlitbu, počas ktorej sa kňaz ponára do vody, trojsvietnik, tzv. trojicu, trikrát dýchne na vodu, a trikrát ponorenou rukou požehnáva vodu v tvare kríža. Posvätenou vodou následne miestny farár pokropil zídených Šumiačanov i miestnu kaplnku. Veriaci si potom naberali vodu do prinesených nádob s vierou, že im bude na telesný i duchovný úžitok.

Tradičné svätenie vody sa v našom obrade koná každoročne na sviatok Bohozjavenia, a to ako pripomienka udalosti, keď Ježiš Kristus posvätil vody pri svojom vstupe do rieky Jordán a bol pokrstený sv. Jána Predchodcom a Krstiteľom.

-sg-

 

Kategória: Zo života eparchie