Napísal 10. januára 2016

Svätý rok milosrdenstva

DSC_9050Svätý Otec František dňa 13. marca 2015 oznámil, že zamýšľa vyhlásiť Jubilejný svätý rok milosrdenstva a dňa 11. apríla 2015 v bazilike sv. Petra vo Vatikáne pred slávením vešpier Nedele Božieho milosrdenstva bulou Misericordiae Vultus (Tvár Milosrdenstva) ho slávnostne vyhlásil.

V tejto bule zároveň stanovil, že mimoriadny Svätý rok sa začne 8. decembra 2015, v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, otvorením Svätej brány na Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Na nasledujúcu nedeľu, 13. decembra, teda na Nedeľu svätých Praotcov, sa otvorí Svätá brána na rímskej katedrále, Bazilike sv. Jána v Lateráne. Následne bude Svätá brána otvorená aj na ďalších pápežských bazilikách. Svätý Otec tiež nariadil, aby „sa v tú istú nedeľu v každej partikulárnej cirkvi na katedrále, ktorá je materským chrámom všetkých veriacich, alebo na konkatedrále, či na inom osobitne významnom chráme, rovnako otvorila na celý svätý rok Brána milosrdenstva.“ Svätý rok sa zavŕši 20. novembra 2016.

V bratislavskej eparchii bol v súlade s požiadavkou Svätého Otca Františka otvorený Jubilejný svätý rok milosrdenstva v Katedrálnom chráme Povýšenia Pánovho Kríža v Bratislave v nedeľu 13. decembra 2015. Bratislavská katedrála je jediným chrámom našej eparchie, v ktorom je otvorená Brána milosrdenstva a kde je možné získať úplné odpustky, udelené Svätým Otcom, počas celého jubilejného roka  za obvyklých podmienok.

Veriaci, ktorí sa pre značnú vzdialenosť nemôžu dostať často do nášho katedrálneho chrámu môžu navštevovať jubilejné chrámy v blízkosti svojho bydliska otvorené latinskými ordinármi. Chorí a inak postihnuté osoby môžu získať úplné odpustky tak, ako to určuje list Svätého Otca pre slávenie Svätého roka milosrdenstva.

Kategória: Uncategorized