Napísal 8. júna 2017

Trenčianski gréckokatolíci oslávili sviatok Päťdesiatnice farským dňom

Trenčíanski gréckokatolíci oslávili tohtoročný sviatok Päťdesiatnice spoločne stráveným farským dňom. V nedeľu 4. júna sa zišli v prírode na Haluzických kopaniciach v Melčickej doline a začali sviatočný deň slávením sv. liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom hol cirkevný historik z Prešova, gréckokatolícky kňaz o. Peter Borza. Vo svojej homílii poukázal na milosti Svätého Ducha, ktorými neustále obdarúva svoju Cirkev. Po myrovaní zasadlo okolo sto farníkov k spoločnému obedu v priestoroch kopanice (nazývanej Štilichovec), v ktorej sa v čase totality konali tajné stretnutia kresťanov.

Po chutnom obede si farské spoločenstvo vypočulo prednášku o. P. Borzu na tému „Putovanie dejinami Gréckokatolíckej cirkvi“, po ktorej mohli prítomní klásť rôzne otázky z dejín našej Cirkvi. Zatiaľ čo dospelí sa vzdelávali a rozširovali si svoje náboženské povedomie i vedomosti, o deti sa postarali sestry služobnice z trenčianskej komunity. Pripravené súťaže a hry sa u detí stretli s veľkým záujmom. Dospelí potom pokračovali spoločenským posedením pri speve našich východniarskych ľudových piesní a v družných rozhovoroch.

Aj touto cestou vyslovujem všetkým, ktorí boli zaangažovaní do prípravy farského dňa úprimné Pán Boh odmeň. Na záver len dodám, že tohto roku to bolo už po desiatykrát, čo sa konal takýto farský deň na Haluzických kopaniciach v Melčickej doline.

Text: Igor Cingeľ
Foto: Lucia Mišíková

Kategória: Zo života eparchie