Napísal 5. júna 2017

Týždeň modlitieb mladých za mladých

Počas týždňa od 4. do 11. júna 2017 prebieha na celom Slovensku Týždeň modlitieb mladých za mladých. Tento týždeň aj tento rok pripravila Rada pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy.

Témou celého týždňa modlitieb mladých sú slová Snívaj so mnou. K tejto výzve nás inšpirovalo Božie slovo (2 Tim 1, 7), ktoré nám hovorí, že sme nedostali ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Nemáme sa preto báť snívať Božie sny, ale odvážne hľadať cestu k ich uskutočňovaniu v našom živote.

Chceme teda sláviť týždeň od Turíc do nedele Najsvätejšej Trojice v modlitbách a aktivitách, ktoré budú obetované za mladých na Slovensku. Za mladých, ktorých srdcia vychladli, ktorých srdcia stratili chuť po skutočnom živote, pretože nedokážu snívať Božie sny, sny o lepšom zajtrajšku.

Do Týždňa modlitieb mladých za mladých pozývame špeciálne aj vás. Mladí dnes veľmi potrebujú modlitby. Len vďaka nim sa môžu rozhodnúť stotožniť sa a prijať identitu novej generácie. Generácie, ktorá bude celým srdcom milovať a prinášať Krista do celého Slovenska. Už teraz vám ďakujeme za každú vašu modlitbu, pôst, či akúkoľvek obetu za mladých. Tu je niekoľko foriem, ako napomôcť tomuto cieľu:

  1. Osobnou modlitbou.
  2. Spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách.
  3. Propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM, osobným pozvaním.
  4. Slávením  sv. omše na tento úmysel.
  5. Vlastnými nápadmi.

V časti „Udalosti“ je možné vložiť modlitebné aktivity, ktoré budete realizovať vo vašej farnosti alebo spoločenstve.

Modlitba za mladých

Drahý Otče,
ďakujeme Ti za každého jedného z nás. Prosíme Ťa daj nám Tvoj pohľad na nás, aby sme sa videli Tvojimi očami a videli to krásne, čo si do nás vložil. Dávaj nám múdrosť a rozum, aby sme vedeli rozlíšiť, čo je pre nás dobré aktorou cestou máme ísť. Dávaj nám silu nepodľahnúť pokušeniam tohto sveta a odvahu šíriť  radostnú zvesť evanjelia. Buď našim radcom a dôverným priateľom, ku ktorému môžeme kedykoľvek prísť. Dávaj nám poznať Tvoje starostlivé  a láskyplné srdce. Do našich sŕdc vlej neuhasiteľnú túžbu po Tebe a po službe blížnym. Nech sa naše oči upierajú vždy na Teba, aby sme sa stali Tebe podobnými. Tebe chvála, česť a sláva na veky vekov. Amen

Zdroj: t3m.sk

Kategória: Zo života Cirkvi