Napísal 16. apríla 2018

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Štvrtá nedeľa po Pascha, má v Katolíckej cirkvi prívlastok Nedeľa Dobrého pastiera. Tento deň je osobitne venovaný duchovným povolaniam a senzibilizácii Božieho ľudu pre tieto povolania. Preto sa Cirkev v týždni pred touto nedeľou modlí na úmysel nových povolaní. Aj Svätý Otec František nás povzbudzuje, aby sme sa v týždni od 16. – 22. apríla 2018 intenzívne modlili za nové povolania pre Cirkev. Vo svojom príhovore, ktorý adresoval účastníkom kongresu „Horizonty a nádeje“ o pastorácii povolaní uviedol: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania.“

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na modlitby na každý deň tohto týždňa, formou zborníka a plagátov v formáte pdf a jpg ktoré si možno stiahnuť (viď príloha) a vytlačiť; sú na stránke: http://povolania.kbs.sk/

Zborník k Týždňu modlitieb za duchovné povolania 2018

Zborník k Týždňu modlitieb za duchovné povolania je určený pre farské spoločenstvá a rôzne spoločenstvá Cirkvi modliace sa za povolaných a za nové povolania pre Cirkev. Jednotlivý úmysel aj s modlitbou sa odporúča predniesť pred sv. liturgiou alebo pred modlitbovými stretnutiami od pondelka do nedele (ak sa ľudia modlia spoločne pred sv. liturgiou; vtedy je vhodné texty poskytnúť osobe, ktorá vedie modlitbu).

Prípadne môže kňaz pred sv. liturgiou alebo počas homílie spomenúť aj konkrétny úmysel s myšlienkou Svätého otca Františka z príhovoru pápeža Františka účastníkom kongresu Pastorácia povolaní a zasvätený život, “Horizonty a nádeje”. Modlitbu pápeža Františka, ako prípravu na synodu, ktorá je zároveň modlitbou za povolania (str. 5) a Modlitbu odovzdanosti (str.6) sa odporúča pridať každý deň v tomto týždni. Brožúrka obsahuje tiež ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu pre mladých s modlitbovou dynamikou v adorácii na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 55. Svetovému dňu modlitieb za povolania a list pápeža Františka mladým. Je možné ho vytlačiť formou brožúry.

Zdroj: Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ​

Kategória: Zo života Cirkvi