Napísal 16. januára 2017

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára 2017)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v roku 2017 sústredí na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto znie „Zmierenie – ženie nás Kristova láska“ (porov. 2 Kor 5,14). Na príprave materiálov spolupracovala skupina kresťanských cirkví v Nemecku.

V teologicko-pastoračnom úvode k materiálu, ktorý je pomôckou pre zorganizovanie spoločnej ekumenickej modlitby sa píše, že „to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala tému tohto roku citátom z jej deviateho bodu: „Lebo nás ženie Kristova láska“ (2 Kor 5,14). Z tohto verša braného v kontexte celej piatej kapitoly Druhého listu Korinťanom nemecká rada sformulovala tému Týždňa modlitieb na rok 2017.“

Materiál je možné nájsť na stránke KBS: https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2017.pdf

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, označovaný aj ako „Ekumenický týždeň“ prebieha každoročne od 18. do 25. januára.

Zdroj:RV

Kategória: Zo života eparchie