Napísal 1. júna 2017

Ukrajinský kardinál Ľubomyr Huzar zosnul v Pánu

Po vážnej chorobe vo veku 84 rokov zomrel včera, stredu 31. mája 2017 kardinál Ľubomyr kardinál Huzar, emeritný vrchný kyjevsko-haličský arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC).

Pohrebné obrady budú prebiehať vo štvrtok a v piatok v Chráme sv. Jura v Ľvove a v sobotu, nedeľu a pondelok v Kyjeve v Chráme Kristovho Vzkriesenia. Kardinál Ľubomyr Huzar stál na čele Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi  v rokoch 2001 – 2011.

NEKROLÓG

Ľubomyr Huzar  sa narodil 26. februára 1933 v Ľvove. V predposlednom roku druhej svetovej vojny utiekol s rodičmi pred Červenou armádou z Ukrajiny. V roku 1958 prijal vysviacku za kňaza Stamfordskej ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie v USA. V roku 1972 obhájil doktorát z dogmatickej teológie na Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme. V roku 1973 vstúpil do studitského monastiera v blízkosti Castel Gandolfa. V roku 1977 ho väčší arcibiskup Josyp Slipyj vysvätil v kaplnke tohto monastiera za biskupa. V roku 1978 bol vymenovaný za archimandritu studitov v Európe a Severnej Amerike.

Na Ukrajinu sa Ľubomyr Huzar vrátil až po páde Sovietskeho zväzu. V roku 1994  založil studitský monastier v blízkosti Ternopiľa. V roku 1995 ho synoda biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi zvolila za exarchu Kyjevsko-vyšhorodského arcibiskupského exarchátu. V roku 1996 bol biskupskou synodou vymenovaný za pomocného ľvovského gréckokatolíckého biskupa. Po smrti väčšieho arcibiskupa Myroslava Ivana Ľubačivského v roku 2000 sa stal apoštolským administrátorom Ľvovského arcibiskupstva. V nasledujúcom roku bol zvolený za vrchného arcibiskupa UGKC a Ján Pavol II. ho vymenoval za kardinála.

V júni roku 2001 väčší arcibiskup Lubomyr Huzar hostil na Ukrajine pápeža Jána Pavla II. počas jeho historicky prvej pastoračnej návštevy v niekdajšej bývalom štáte Sovietskeho zväzu republike. Jeho Blaženosť sa stala prvým kancelárom Ukrajinskej gréckokatolíckej univerzity založenej v roku 2002 vo Ľvove. V roku 2005 väčší arcibiskup Huzar preniesol sídlo hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi z Ľvova do Kyjeva a titul hlavy cirkvi bol zmenený na „vrchný arcibiskup kyjevsko-haličský“.

Dodnes sa absolútna väčšina gréckokatolíckych farností nachádza v západnej časti Ukrajiny. Týmto krokom sa chcelo posilniť budovanie gréckokatolíckych cirkevných štruktúr na centrálnej, východnej a južnej Ukrajine.

Začiatkom februára 2011 pápež Benedikt XVI. oznámil, že prijal rezignáciu Jeho Blaženosti Lubomyra kardinála Huzara, väčšieho arcibiskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, v súlade s kánonom 126 § 2 Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO). Kardinál Huzar zostal aj naďalej aktívny v cirkevnom a sociálnom živote Ukrajiny.

Zdroj: Ukrajinská grkat. cirkev / svetkrestanstva.postoj.sk
Foto: UGKC

Kategória: Zo života Cirkvi