Napísal 24. júla 2017

V Tajove sa konal siedmy ročník eparchiálneho tábora

V dedinke Tajov v Kremnických vrchoch neďaleko Banskej Bystrice sa od 9. do 14. júla t.r. konal siedmy ročník letného tábora bratislavskej eparchie (LET 2017).

Vyše deväťdesiat detí a mladých ľudí z jednotlivých farností bratislavskej eparchie, roztrúsených po celom západnom a strednom Slovensku, malo opäť po roku možnosť prežiť týždeň naplnený bohatým duchovným a športovým programom.

Účastníkom tábora sa venovalo viacero animátorov, medzi nimi aj traja bohoslovci bratislavskej eparchie (Jozef Durkot, Michal Janočko a Peter Sahajda). Tábor prebiehal pod vedením a za účasti viacerých eparchiálnych kňazov: o. Igora Cingeľa z Trenčína, o. Mariána Sabola z Telgártu, o. Rastislava Čižika z Bratislavy i o. Jána Krupu z Banskej Bystrice. Tábor navštívil aj bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák, ktorý pre deti slávil archijerejskú liturgiu a prihovoril sa im v homílii.

Témou tohtoročného tábora boli biblické verše z chválospevu Magnifikat: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49) a slová sv. Pavla z Listu Filipanom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4,13).

Súčasťou bohatého programu bola každodenná modlitba a slávenie sv. liturgie, biblická a liturgická katechéza, práca v skupinkách a rôzne voľnočasové a športové aktivity, ako napr. futbal, turistika, kúpanie v bazéne, nočná hra a iné spoločenské hry.

Hlavným organizátorom tábora bola bratislavská eparchia. Myšlienka usporadúvať letné eparchiálne tábory pre deti a mládež z farností bratislavskej eparchie vznikla v roku 2010. Inšpiráciou boli stretnutia mládeže v Juskovej Voli a na Bystrej, ktoré majú v prešovskej a košickej eparchii už dlhú tradíciu. Prvý tábor sa konal v júli 2011 v Banskej Štiavnici. Každoročne sa tábor koná na inom mieste – Telgárt (2016), Duchonka (2015), Lom nad Rimavicou (2014), Bojnice (2013), Kokava nad Rimavicou (2012).

Podujatie bolo príležitosťou k tomu, aby sa mladá generácia gréckokatolíkov mohla formovať v kresťanskom duchu, hlbšie spoznávať krásu východnej liturgie a zmysluplne prežívať letné prázdninové dni.

Počet účastníkov LET-ky z roka na rok rastie, čo svedčí o tom, že tieto tábory si deti obľúbili. Navyše, zo starších účastníkov tábora sa už formuje nová generácia animátorov, ktorú budú v budúcnosti môcť prebrať animátorskú štafetu.

Organizátori aj touto cestou vyjadrujú úprimné poďakovanie všetkým účastníkom tábora a predovšetkým animátorom, ktorí venovali svoj čas a energiu pre túto formu pastorácie mládeže. Zároveň vyjadrujú nádej na ďalšie stretnutie na budúcoročnom eparchiálnom tábore.

Text: o. Igor Cingeľ, nitriansko-trenčiansky protopresbyter
Foto. Dominika Šimková

 

Kategória: Zo života eparchie