Napísal 28. júna 2017

V Trenčíne oslávili patrónku škôlky bl. Tarzíciu

V utorok 27. júna 2017 sa v Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne konala milá slávnosť, a to pri príležitosti sviatku patrónku škôlky, bl. mučenice Tarzície. Sv. liturgiu za hojnej účasti detí slávil v kaplnke škôlky bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák spolu s miestnym duchovným, o. Igorom Cingeľom ako aj generálnym vikárom V. Skybom a kancelárom P. Sabolom.

V homílii vladyka Peter pripomenul, čo je pravou podstatou kresťanstva – tak, ako je nanič vybitý mobil, tak je nanič aj kresťanstvo bez osobného vzťahu s Bohom, Svätého Ducha a jeho skutkov. Pekné spoločenstvo sme zdieľali aj pri agapé, plného vzájomnej srdečnosti a radosti.

Sr. Benjamína SNPM

Kategória: Zo života eparchie