Napísal 19. apríla 2021

Verejné bohoslužby povolené

Od pondelka 19. apríla 2021 sú opäť povolené verejné bohoslužby.

Vyhláška stanovuje podmienky pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu.

Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy hromadných podujatí platia pre celé Slovensko nasledovné podmienky:

– Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov.
– Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov.
– Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
– Test sa nevyžaduje.

Prehľad zmien podľa aktualizovanej vyhlášky 186 a vyhlášky 187 s účinnosťou 19. apríla 2021, ktorá reflektuje na uznesenie vlády zo 16. apríla 2021.

Kategória: Zo života Cirkvi