Home archív pozvánok Verejné bohoslužby v katedrále od 19. apríla 2021

Verejné bohoslužby v katedrále od 19. apríla 2021

by Stano Gabor
0 comment

Od pondelka, 19. apríla 2021sú znova povolené verejné bohoslužby s obmedzeniami: počet návštevníkov v chráme v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m² plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Pre náš chrám to znamená, že na bohoslužbe sa môže zúčastniť maximálne 30 ľudí. Do tohto počtu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Preto sa znova vraciame k sláveniu štyroch svätých liturgií v nedeľu, počnúc nedeľou 25. apríla 2021; to znamená, že okrem sv. liturgie o 9.00 a10.30, budeme opäť sláviť sv. liturgiu o 12.00 v slovenskom a o 17.00 v cirkevnoslovanskom jazyku. Aby sme dodržali stanovenú hranicu, prosíme Vás, aby ste sa zapísali do tabuľky na internetovej stránke farnosti alebo cez kontakty farského úradu. Zároveň je potrebné dodržiavať všetky aktuálne platné pandemické opatrenia.

Link: Tabuľka na prihlasovanie na účasť na sv. liturgii

Verejné bohoslužby v katedrále od 19. apríla 2021

Od pondelka, 19. apríla 2021sú znova povolené verejné bohoslužby s obmedzeniami: počet návštevníkov v chráme v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m² plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Pre náš chrám to znamená, že na bohoslužbe sa môže zúčastniť maximálne 30 ľudí. Do tohto počtu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Preto sa znova vraciame k sláveniu štyroch svätých liturgií v nedeľu, počnúc nedeľou 25. apríla 2021; to znamená, že okrem sv. liturgie o 9.00 a10.30, budeme opäť sláviť sv. liturgiu o 12.00 v slovenskom a o 17.00 v cirkevnoslovanskom jazyku. Aby sme dodržali stanovenú hranicu, prosíme Vás, aby ste sa zapísali do tabuľky na internetovej stránke farnosti alebo cez kontakty farského úradu. Zároveň je potrebné dodržiavať všetky aktuálne platné pandemické opatrenia.

Link: Tabuľka na prihlasovanie na účasť na sv. liturgii

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ef2cBGDbbulWc_V8oCynnog1KV21pJBuHJO79JZOWD4/edit#gid=1085416557

Na bohoslužby počas týždňa nie je potrebné sa zapisovať.

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a prikázaný sviatok, ktorý je v platnosti už od 1. októbra. Naši biskupi zároveň požiadali, aby veriaci ohrození vo vyššej miere uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom masmédií, či internetu.

Pripomíname, že počas pracovných dní (pondelok až piatok) sa v našom chráme o 15. hodine modlíme 9-ty čas a následne vykladáme k adorácii Najsvätejšiu eucharistiu.

Zdroj: Stauros 8/2021

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava