Napísal 26. septembra 2018

Veriaci vo Zvolene dostali pri oslave patróna farnosti novokňazské požehnanie

Približne stovka veriacich, medzi nimi mnoho mladých rodín s deťmi, sa zhromaždilo v nedeľu 23. septembra v kaplnke na Zvolenskom zámku, aby oslávili patróna gréckokatolíckej farnosti Zvolen – sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

Slávnosť už tradične začala molebenom k sv. Jánovi, počas ktorého si veriaci uctili sväté evanjelium a ikonu svätca. S veľkou radosťou medzi sebou potom privítali novokňaza z prešovskej eparchie o. Alexandra Duľu s manželkou, ktorý bol aj hlavným celebrantom a kazateľom slávnostnej sv. liturgie. V homílii absolvent Medzinárodného teologického inštitútu v rakúskom Trumau nadviazal na evanjelium z počatia Jána Krstiteľa a zosnutia Jána Bohoslovca. Aj každý z nás veriacich prežíva viacero začiatkov a rovnako aj koncov, ktoré bývajú zväčša bolestné. Spomenul aj príkladný život zosnulej manželky miestneho kňaza, ktorá odišla do večnosti pred rokom. Prítomných vyzval, aby sa tiež ako ich patrón stali Ježišovými svedkami.

Na záver o. Alexander udelil osobitne novokňazské požehnanie o. Jánovi, jeho deťom a rodine a potom aj všetkým prítomným, najmä členom Gréckokatolíckej farnosti Zvolen, ktorá tento rok dovŕšila pätnásť rokov svojej existencie. Slávnostná bohoslužba bola ukončená modlitbou na získanie úplných odpustkov a spevom na česť pápežovi a tiež všetkým prítomným. Nasledovalo spoločné agapé, ktoré pripravili miestni veriaci.

Gréckokatolícku farnosť Zvolen, spoločne s farnosťami Banská Bystrica a Brezno zriadil 18. mája 2003, vtedajší prešovský eparchiálny biskup Mons. Ján Babjak. Bohoslužby v zvolenskej farnosti sa slávia v kaplnke Zvolenského zámku SNG, tiež v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Kostole sv. Alžbety, ako aj v Kaplnke Božieho milosrdenstva Cirkevnej materskej a základnej školy v Žiari nad Hronom. Touto cestou farnosť vyjadruje hlboké Pán Boh odmeň všetkým za ústretovú pomoc a spoluprácu.

Farnosť Zvolen v súčasnosti rozbieha prípravy na výstavbu pastoračného a charitného centra, ktorého súčasťou budú aj bohoslužobné priestory.

Gréckokatolícka farnosť Zvolen sa rozlieha na území viac ako 3,4 tisíc km2, zahŕňa šesť okresov a podľa posledného sčítania pred siedmymi rokmi mala takmer deväťsto veriacich. Oproti predposlednému sčítaniu išlo o  nárast o päťdesiat percent za desať rokov.

o. Ján Sabol, správca farnosti

Kategória: Zo života eparchie