Napísal 21. decembra 2017

Vianočný pozdrav vladyku Petra

Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn,
na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný:
zázračný Radca, mocný Boh,
večný Otec, Knieža pokoja. (Iz 9, 5)

Kategória: Zo života eparchie