Napísal 1. apríla 2018

Vladyka Peter kňazom: Zostaňme na modltibách a pri ohlasovaní slova

Na Veľký štvrtok doobeda, 29. marca 2018 slávil vladyka Peter (Rusnák) v Katedrálnom chrámu Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave archijerejskú liturgiu spolu s dvanástimi kňazmi. Boli medzi nimi aj dvaja kňazi z Medzinárodného teologického inštitútu v Trumau z Rakúska. V rámci liturgie archijerej posvätil myro a umyl nohy kňazom.

Táto archijerejská liturgia, ktorú slúži archijerej so svojimi kňazmi a počas ktorej svätí myro, je prejavom jednoty kňazov s ich biskupom v jedinom a tom istom Kristovom kňazstve a službe. Na túto liturgiu sú pozvaní kňazi z rôznych častí eparchie, aby spoluslúžili s biskupom, a tak ako sú jeho pomocníkmi a radcami v každodennej službe, aby boli aj svedkami a pomocníkmi pri svätení myra. Slávenie tejto liturgie je v celej eparchii len jedno a koná sa v katedrálnom chráme na Veľký štvrtok, spravidla doobeda. Pri slávení sviatostí kresťanskej iniciácie na Veľkú sobotu sa už používa toto novoposvätené myro.

Myro je vzácny voňavý olej, pripravený z tridsiatich troch vonných esencií, ktorý sa používa pri vysluhovaní sviatosti myropomazania (birmovania), ktorú vo východnom obrade udeľuje kňaz deťom hneď po sviatosti krstu.

Vo svojej homílii sa eparcha zamýšľal nad tým, v čom spočíva ťažisko kňazského poslania a zdôraznil, „Kňaz je tu na to, aby ostával na modlitbách a pri hlásaní slova.“ Tak ako Ježiš zostával na modlitbách, v modlitbe s Otcom, v dôvernom vzťahu s ním.

Podľa vladyku, Ježiš chce, aby kňazi pestovali taký spôsob modlitby, ktorý by vychádzal zo vzťahu s ním. „Zostaňme na modlitbách, tak ako sme to videli u svojho majtra: Zostaňme na ohlasovaní slova… Toto je veľká výzva pre nás kňazov, aby ohlasovanie, homília bola ťažiskovým bodom celého nášho poslania. Aby prítomnosť Kristova v nás bola požehnaním, a ohlasovaním pre tento svet.“

-sg-

Kategória: Zo života eparchie