Napísal 16. októbra 2018

Vladyka Peter na konferencii o rodine a chudobe

Bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák, ktorý v rámci Konferencie biskupov Slovenska vedie Sociálnu subkomisiu, sa v pondelok 15. októbra t.r. zúčastnil na konferencii na tému „Rodina a Chudoba“ s pod titulom: „Budúcnosť spoločnosti a štátu závisí na prosperite rodín“. Konferencia sa konala v priestoroch Národnej rady SR pri príležitosti 26. výročia vyhlásenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Podujatie zorganizovali Fórum kresťanských inštitúcií, Slovenská spoločnosť pre rodinu a CitizenGO.

Cieľom podujatia bolo poukázať na skutočnosť, že chudoba sa na Slovensku dotýka desiatok tisíc rodín, zvlášť tých viacpočetných a mnohodetných. Tieto rodiny privádzajú na svet deti a vychovávajú z nich pre spoločnosť nových občanov. Vysoké náklady, ktoré sú s tým spojené, ich však často vytláčajú do pásma chudoby.

Rodiny s nezaopatrenými deťmi patria na Slovensku medzi najviac ohrozené chudobou. Podľa štatistického úradu až tridsaťpäť percent rodín s tromi a viac deťmi a tiež tridsaťsedem percent rodín, kde je len jeden rodič, boli vlani ohrozené chudobou. Rodinám by pomohol vyšší daňový bonus, či prídavky, vyšší príspevok počas rodičovskej dovolenky, ale aj lepšie nastavené rodinné zľavy na kultúru, či šport. Pozornosť treba venovať aj rodinám so znevýhodnenými deťmi, kde je dôležitá včasná intervencia.

Ako uviedol biskup Rusnák pre Rádio Lumen, situácia hlavne viacdetných rodín na Slovensku nie je ľahká. „Štát na jednej strane deklaruje ako keby podporu, ale koncepčné riešenia tu do istej miery absentujú a toto by bolo potrebné, aby sa riešilo a Cirkev vždycky bude tieto zdravé opatrenia podporovať.“

Podľa Tomáša Kuzára, predsedu Fóra kresťanských inštitúcií rodiny prinášajú do spoločnosti veľkú hodnotu: „Prinášajú spoločnosti nových občanov je to hodnota pre celú spoločnosť a pre celý štát, preto by štát a spoločnosť mali týmto rodinám kompenzovať ťažké životné podmienky, ktoré majú“ – uviedol pre Rádio Lumen.
Viacerí rečníci, ktorí vystúpili na podujatí sa zhodli v tom, že rodina a deti sú naša budúcnosť, a preto by rodina s deťmi nemala byť ohrozovaná chudobou.

Poznámka. 17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22. decembra 1992 vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského, ktorý pracoval v tábore rodín bez domova v Noisy-le-Grand (východne od Paríža), v ktorom žilo takmer 250 rodín. Bojoval o to, aby týmto rodinám bola priznaná ich dôstojnosť a neboli vylúčení zo spoločnosti. Z jeho iniciatívy sa 17. októbra 1987 zišlo na námestí Trocadero v Paríži asi 100 tisíc demonštrantov s požiadavkou, aby spoločnosť rešpektovala ľudské práva ľudí bez domova. Slávnostne tu bola osadená pamätná tabuľa s Wresinského výrokom, ktorý sa končí slovami: „Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.“

Zdroj: Fórum kresťanských inštitúcií; Rádio Lumen.

Kategória: Zo života Cirkvi