Napísal 13. júna 2017

Vladyka Peter si pripomína 30. výročie kňazskej vysviacky

Pane, poznal si ma, a predsa si ma vyvolil.
Vezmi si ma teda takého, aký som a urob ma takým, aký ma chceš mať.
biskup Sailer

V stredu 14. júna uplynie 30 rokov odo dňa, keď náš bratislavský eparcha, vladyka Peter (Rusnák) prijal kňazskú vysviacku. Obrad rukopoloženia sa konal počas archijerejskej svätej liturgie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Jeho svätiteľom bol križevacký gréckokatolícky biskup z vtedajšej Juhoslávie (Chorvátsko), vladyka Slavomír Miklovš, pretože prešovský biskupský stolec bol v tom čase neobsadený kvôli neprajnosti režimu.

Spolu s vladykom boli vtedy na kňazov vysvätení aj ďalší traja gréckokatolícki bohoslovci: Leontín Lizák z Malého Liplníka, Vladimír Turčanik zo Závadky a Cyril Vasiľ zo Zdoby – dnes sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi. Naši štyria novokňazi boli vysvätení po absolvovaní päťročného teologického štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde v ročníku študovali spolu s ďalšími rímskokatolíckymi bohoslovcami.

Po kňazskej vysviacke pôsobil novokňaz o. Peter Rusnák v rôznych farnostiach, najprv ako kaplán a neskôr ako farár (Kapišová, Prešov, Vranov nad Topľou-Čemerné, Petrová, Bardejov). V rokoch 1990-1993 pôsobil ako špirituál v gréckokatolíckom seminári v Prešove a dlhé roky tiež prednášal homiletiku a pastorálnu teológiu na gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove. V rokoch 1995-1998 pôsobil ako biskupský vikár a kancelár eparchiálnej kúrie v Prešove za biskupa Jána Hirku.

V roku 2003 ho novoustanovený prešovský biskup Ján Babjak vymenoval za farára a dekana v Bratislave a poveril ho pastoráciou v diaspóre na západnom Slovensku.

Pri územnej reorganizácii Gréckokatolíckej cirkvi a zriadení bratislavskej eparchie ho Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval za prvého bratislavského eparchu (30. januára 2008). Biskupskú vysviacku prijal 16. februára 2008 v Prešove (hlavným svätiteľom bol kardinál J. Tomko) a do úradu bratislavského eparchu, v ktorom pôsobí doteraz, bol uvedený 9. marca 2008.

Biskup Rusnák je členom Rady hierarchov a Konferencie biskupov Slovenska, v rámci ktorej vedie Sociálnu subkomisiu, Radu Iustitia et Pax a Radu pre laické a apoštolské hnutia. Od roku 2012 tiež prednáša homiletiku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

Svoje kňazské jubileum si vladyka pripomenie v utorok, 13. júna 2017 vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novej Bani, a to pri svätej omši o 18:00 h. koncelebrovanej so spolubratmi rím.kat. kňazmi z ročníka.

Na mnohaja i blahaja ľita, vladyko.

Foto: Archív Eparchie


-sg-

Kategória: Zo života eparchie